NRK Meny

Norsk siger i Skåla Opp

Stian Angermund-Vik vann Skåla Opp laurdag. Varegg-løparen brukte 41 minuttar og 27 sekund til Skålavatnet. Kvinneklassa vart vunnen av Annie Bersagel som brukte 50 minuttar og fire sekund. På grunn av mykje snø ved Skålatårnet vart målpasseringa i år flytta 700 høgdemeter. Komplett resultatliste: Skåla Opp 2016.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.