NRK Meny

Normal ferjedrift


Ferjesambandet Leirvåg – Sløvåg går no som normalt. reserveferja MF Bjørnefjord er nemleg på plass. Det var ei stor oljelekkasje på hovudferja i føremiddag som gjorde at sambandet har vore stengt for biltrafikk i fleire timar.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote