NRK Meny

Normal ferjedrift


Ferjesambandet Leirvåg – Sløvåg går no som normalt. reserveferja MF Bjørnefjord er nemleg på plass. Det var ei stor oljelekkasje på hovudferja i føremiddag som gjorde at sambandet har vore stengt for biltrafikk i fleire timar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.