Normal drift på Sognefjorden

B-ruta på ferjesambandet Lavik - Oppedal er i normal drift att. Ruta var ein periode innstilt grunna dårleg vêr.