NRK Meny

Normal drift på Sognefjorden

B-ruta på ferjesambandet Lavik - Oppedal er i normal drift att. Ruta var ein periode innstilt grunna dårleg vêr.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.