NRK Meny

Norled med snuoperasjon

Reiarlaget Norled har aldri før tent så mykje pengar som dei gjorde i 2015. Ifølgje Firda passerte dei i fjor to milliardar kroner i driftsinntekter. Resultatet før skatt vart 100 millionar kroner i pluss, til stor skilnad frå året før då selskapet leverte eit resultat før skatt på 130 millionar kroner i minus. Fungerande administrerande direktør, Lars Jacob Engelsen, seier låge oljeprisar er blant viktige forklaringar på dei sterke resultata. Her i fylket driftar Norled ferjesambanda Lavik-Oppedal og Leirvåg-Sløvåg, i tillegg til hurtigbåtane mellom Sogn og Bergen og Nordfjord og Bergen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.