NRK Meny
Normal

– Responsen var endå betre enn vi hadde håpa på

Ei ny desentralisert sjukepleieutdanning i Nordfjord kan bli ein realitet om fellesnemnda for nye Stad kommune får det som dei vil.

Fellesnemnda saman med rektor Berit Rokne og prorektor Bjørg Kristin Selvik.

POSITIVE: Fellesnemnda for nye Stad kommune lanserte i går ideen om ei desentralisert sjukepleieutdanning i Nordfjord for rektor Berit Rokne og prorektor Bjørg Kristin Selvik ved Høgskulen på Vestlandet.

Eit møte med leiinga ved Høgskulen på Vestlandet i går har gjeve fellesnemnda blod på tann i arbeidet med å jobbe fram utdanninga.

Både rektor Berit Rokne og prorektor Bjørg Kristin Selvik var positive til ideen.

– Faktisk meir positive enn vi hadde håpa på, seier ordførar Alfred Bjørlo (V) i Eid.

Stort behov

Møtet fann stad den nye Høgskulen sitt hovudkontor i Bergen. Her inviterte fellesnemnda høgskulen med på ein modell om ei desentralisert sjukepleieutdanning.

Ordførarane i Eid og Selje, Alfred Bjørlo og Stein Robert Osdal.

PLANAR: Ordførarane i Eid og Selje, Alfred Bjørlo (t.v.) og Stein Robert Osdal er optimistar med tanke på å få etablert ei desentralisert sjukepleieutdanning i regionen.

Foto: Bård Siem / NRK

Bakgrunnen er eit skrikande behov for sjukepleiarar i Nordfjord, men også i mange andre kommunar i åra framover. No vil utdanninga bli tema også i Nordfjordrådet.

– Ei desentralisert sjukepleiarutdanning vil gjere det mogleg for fleire å ta ei slik utdanning, og bør vere fullt mogleg å få til i vår digitale tid, seier ordførar Stein Robert Osdal i Selje.

Fleire sjukepleiarar

Høgskulen har allereie ei sjukepleieutdanning i Sogn og Fjordane. Bjørlo er tydeleg på at tilbodet ikkje skal konkurrere, eller ta studentar frå sjukepleieutdanninga i Førde.

Først og fremst fordi utdanninga i Nordfjord blir i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

– Poenget er å auke den samla tilgangen til sjukepleiarar. Ved å tilby ein desentralisert modell trur vi kan gjere at fleire kan ta utdanninga i kombinasjon med vanleg arbeid, seier Bjørlo.

Lang veg å gå

I førsteomgang ynskjer ein å sjå om interessa blant nordfjordkommunane er stor nok for eit prøvekull. No vil kommunane sjå vidare på korleis eit slikt utdanningstilbod kan organiserast. Kor raskt tilbodet kan vere oppe å gå er uvisst.

Bjørlo og Osdal er tydelege på at dei ynskjer resten av nordfjordkommunane med på laget.

– Her er eit stykke jobb å gjere framleis, men no er frøet sådd og vi opplever ei veldig positiv mottaking av ideen hos Høgskulen på Vestlandet, seier Bjørlo.

Det har ikkje lukkast NRK å få kommentar frå rektor ved Høgskulen, Berit Rokne.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.