NRK Meny
Normal

Nordfjording må i fengsel for ølglaskasting

Ein nordfjording i 20-åra må i fengsel i 60 dagar etter å kasta eitt ølglas, slik at to personar fekk kuttskadar.

Hendinga mannen no er dømd for skjedde natt til 7. februar i år. På ein utestad kom nordfjordingen i krangel med nokre andre gjester. Det enda med at mannen slo eit ølglas i hovudet på ein av dei som sat rundt bordet, og kasta restane slik at dei trefte to andre gjester.

Ein av dei trefte fekk eit fem centimeter langt kutt i handa. Den andre som vart treft av det knuste glaset fekk eit mindre kutt, som ikkje trong legebehandling.

I formildande lei legg retten vekt på at mannen har tilstått utan atterhald. Når retten har sett på dei skjerpande omstenda, meiner retten at 120 dagar i fengsel er ei passande straff. Mannen slepp å sone 30 dagar av straff i fengsel, dersom han ikkje gjer nye brotsverk i prøvetida på to år.

Mannen må og betale dei tre fornærma i saka høvesvis 3796, 1799 og 599 kroner i erstatning.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.