NRK Meny

No skal dei få sunnare mat

Eit nytt samarbeid mellom daglegvarebutikkar og asylmottak i Førde fører til at asylsøkjarar får i seg sunnare mat. Det seier Naturvernforbundet som står bak avtalen som skal føre til mindre kasting av mat. Ulf Amundsen ved Øyrane mottakssenter seier bebuarane på mottaket er godt nøgde med det nye tilbodet.