NRK Meny

No får han kulturpris

Kulturentreprenør Hans Jakob Reite får kulturprisen 2017 i Førde, melder kommunen på sine nettsider. Reite har i mange år drive frivillig kulturarbeid og var lenge primus motor for Førderevyen. Nyleg laga han også filmen «Frå Sjøhola til sjukehuset», som handlar om Førde. Prisen er på 25.000 kroner.

Hans Jakob Reite, utkledd som «den grøne mannen», held opp et fareskilt med påklistra symbol for fly
Foto: Arianrhod Engebø / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.