No er erstatninga avgjort

Høgsterett har avslått å handsame anken til Sunnfjord Energi i den såkalla Jølstra Kraft-saka, skriv Firda. Det betyr at grunneigarane langs Jølstra har fått endeleg medhald. Dei 42 grunneigarane skal no dele 3,8 millionar kroner årleg.

Turbinhall Jølstra kraft
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK