Nesten samrøystes ja i Naustdal

Naustdal kommunestyre har nettopp vedteke at kommunen skal slå seg saman med Førde, Gaular og Jølster. Vedtaket vart gjort med 20 mot ei røyst etter om lag ein times debatt. Mange av representantane var skeptiske til storkommune, men valde å fylgje folkerøystinga, som hadde fleirtal for samanslåing.

Naustdal kommunestyre
Foto: Odd Helge Brugrand / NRK