NRK Meny

Nesten samrøystes ja i Naustdal

Naustdal kommunestyre har nettopp vedteke at kommunen skal slå seg saman med Førde, Gaular og Jølster. Vedtaket vart gjort med 20 mot ei røyst etter om lag ein times debatt. Mange av representantane var skeptiske til storkommune, men valde å fylgje folkerøystinga, som hadde fleirtal for samanslåing.

Naustdal kommunestyre
Foto: Odd Helge Brugrand / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.