NRK Meny
Normal

Alexela Sløvåg ankar dom om Vest Tank-erstatning

Holdingselskapet Alexela Sløvåg ankar dommen frå tingretten og vil ikkje betale 20 millionar kroner til forsikringsselskapet Protector etter Vest Tank-ulykka i Gulen.

Tankeksplosjon i Gulen.

EKSPLOSJON: To tankar eksploderte 24. mai 2007 ved tankanlegget i Sløvåg i Gulen kommune.

Foto: Steinar Lote / NRK

Holdingselskapet Alexela Sløvåg ankar dommen frå tingretten og vil ikkje betale 20 millionar kroner til forsikringsselskapet Protector etter Vest Tank-ulykka i Gulen.

Ankefristen var laurdag 14. desember, og Alexela Sløvåg sender ifølgje dagleg leiar Lars Narverud anken til Gulating lagmannsrett måndag 16. desember.

– Vi er ueinige i dommen frå tingretten. Vi som forsikra hadde ikkje noka vinning av sviket til tidlegare eigar Trond Emblem, seier dagleg leiar i Alexela Sløvåg Lars Narverud.

Anlegget blei selt til Alexela Sløvåg dagen før eksplosjonen . Protector meinte i tingretten at Alexela ikkje har rett til forsikringspengar etter eksplosjonen på anlegget i Sløvåg i 2007, fordi den tidlegare eigaren, Trond Emblem, gav feilaktige opplysningar om Sløvåg-anlegget.

Dette er Emblem dømt for både i tingretten og lagmannsretten , men han har anka dommen til Høgsterett. Delen av dommen som omfattar forsikringssvindel er likevel rettskraftig.

Det estisk-eigde selskapet Alexela meiner at eventuelle straffbare handlingar som tidlegare eigar har utført, ikkje tek frå dei retten til forsikring. Tingretten såg i sin dom på tidlegare eigar Trond Emblem som forsikringstakaren.

Bakgrunnen for saka er eksplosjonen i to tankar på anlegget i Sløvåg, heilt sør i Sogn og Fjordane, 24. mai 2007. Eksplosjonen var årsak til store materielle skader. Fleire av arbeidarane ved anlegget blei skadde. I tillegg fekk fleire hundre personar i området rundt Sløvåg store helseplager i form av blant anna kvalme, hovudverk og irritasjon på hud og auge.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote