Nekta å køyre ombord i ferja

70 køyretøy på Bulandet og Værlandet deltok torsdag i ein impulsaksjon mot Fjord1 Fylkesbaatane.

Værlandet ferjekai
Foto: Kurt Rutledal

Heidi Kjempenes (t.v.) og Linda Landøy
Foto: Kurt Rutledal

Billistane protesterte mot at den opne ferja "Fjalir" er sett inn i trafikk på strekninga Askvoll-Værlandet.

Øybuarane meiner ferja ikkje er god nok for den verharde strekninga.

- Aksjonen var ikkje planlagd, men då  ferja kom stilte køyretya seg opp på kaia, men nekta å køyre ombord, seier Heidi Kjempenes i Bulandet Grendelag.

Gravemaskiner

- Dette var mobilisering av nokre få timar. Det møtte 70 køyrety og mykje folk. Tre oppstillingsfelt var fulle, men det var ingen som reiste med ferja. Alt frå pensjonistar i små elbilar til traktorar og gravemaskiner deltok.

- Korleis var stemninga på kaien?

- Folk synest det trist når ferja ikkje kjem på grunn av dårleg ver. Det er ikkje dette vi skal måtte reise med framover, meiner Kjempenes.