Nekta å køyre ombord i ferja

70 køyretøy på Bulandet og Værlandet deltok torsdag i ein impulsaksjon mot Fjord1 Fylkesbaatane.

Værlandet ferjekai
Foto: Kurt Rutledal
Heidi Kjempenes (t.v.) og Linda Landøy
Foto: Kurt Rutledal

Billistane protesterte mot at den opne ferja "Fjalir" er sett inn i trafikk på strekninga Askvoll-Værlandet.

Øybuarane meiner ferja ikkje er god nok for den verharde strekninga.

- Aksjonen var ikkje planlagd, men då  ferja kom stilte køyretya seg opp på kaia, men nekta å køyre ombord, seier Heidi Kjempenes i Bulandet Grendelag.

Gravemaskiner

- Dette var mobilisering av nokre få timar. Det møtte 70 køyrety og mykje folk. Tre oppstillingsfelt var fulle, men det var ingen som reiste med ferja. Alt frå pensjonistar i små elbilar til traktorar og gravemaskiner deltok.

- Korleis var stemninga på kaien?

- Folk synest det trist når ferja ikkje kjem på grunn av dårleg ver. Det er ikkje dette vi skal måtte reise med framover, meiner Kjempenes.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.