NRK Meny

Nei til vindkraftverk

NVE seier nei til Ytre Sula vindkraftverk i Solund. Årsaka er at det er knyt høge kostnadar til oppgradering av straumnettet i samband med utbygginga. Kommunen, Fylkesmannen, fylkeskommunen og Miljødirektoratet har også vore negative. For kort tid sidan vart det klart at Sula kraft trekkjar søknaden om å få bygge eit mykje større vindkraftverk i same område.