NRK Meny

Nei til kraftverk

NVE seier nei til fire søknadar om kraftutbygging. Søknadene om Storelva og Vassdalselva i Høyanger og Storelva kraftverk i Bremanger blir avslått på grunn av store konfliktar med sjøaurebestanden i dei tre vassdraga. Søknaden om å byggje Kviafossen kraftverk i Eidselva i Eid er avslått fordi elva er ein del av eit verna vassdrag.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.