NRK Meny

Nei til kraftverk

NVE seier nei til fire søknadar om kraftutbygging. Søknadene om Storelva og Vassdalselva i Høyanger og Storelva kraftverk i Bremanger blir avslått på grunn av store konfliktar med sjøaurebestanden i dei tre vassdraga. Søknaden om å byggje Kviafossen kraftverk i Eidselva i Eid er avslått fordi elva er ein del av eit verna vassdrag.