NRK Meny

Nedgang i valdssaker

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane handsamar mest skadeverksaker. Saker som gjeld truslar har auka samanlikna med i fjor, medan valdssaker er blitt noko færre. Konfliktrådet i fylket har motteke 75 saker i fyrste halvår i år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.