NRK Meny

Nedgang i valdssaker

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane handsamar mest skadeverksaker. Saker som gjeld truslar har auka samanlikna med i fjor, medan valdssaker er blitt noko færre. Konfliktrådet i fylket har motteke 75 saker i fyrste halvår i år.