NRK Meny

Nedgang i arbeidsløysa

Ved utgangen av 2016 har Sogn og Fjordane den klart lågaste arbeidsløysa i landet. Direktør Tore Thorsnes i NAV Sogn og Fjordane trur det kan bli endå færre arbeidsledige i 2017. Samanlikna med desember i fjor er Flora den kommunen som har mest positiv utvikling med 62 færre utan arbeid. Mest arbeidsløyse er det i Hyllestad.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.