NRK Meny
Normal

Likevel betre enn konkurrentane

Nordfjord Kjøtt i Loen hadde i fjor eit overskot på 117 millionar før skatt. Dette er ein nedgang på 8,3 millionar samanlikna med 2010.

Nordfjord Kjøtt

GÅR NED: Sjølv om inntektene til Nordfjord Kjøtt auka med 7,4 prosent i 2011, auka utgiftene meir. Dagleg leiar meiner dei ikkje var flinke nok til å justere prisane.

Foto: Bård Siem / NRK

Likevel tener Nordfjord Kjøtt langt betre enn konkurrentane, skriv Bergens Tidende.

Dagleg leiar Geir Egil Roksvåg ved Nordfjord Kjøtt

IKKJE NØGD: Dagleg leiar ved Nordfjord Kjøtt, Geir Egil Roksvåg, er ikkje nøgd med resultatet.

Foto: Bård Siem / NRK

Dagleg leiar i Nordfjord Kjøtt, Geir Egil Roksvåg, er ikkje nøgd med fjorårsresultatet. Inntektene auka med 7,4 prosent, men utgiftene auka meir. Det gjeld spesielt varekostnadane.

– Vi var ikkje flinke nok til å få med oss prisoppgangen på råvarene, og å justere prisane våre ut, seier Roksvåg til avisa.

Dobla omsetning

Konsernet har sidan 2007 nær dobla omsetninga, men driftsmarginen (driftsresultat i prosent av driftsinntekter) har gått ned. I 2008 var den på 9,8 prosent. I fjor var den 7,4.

Likevel er dei godt over marginane til fleire av konkurrentane, blant anna Nortura AS som hadde ein driftsmargin på 1,3 prosent.

Trass i nedgang i fjor tener familien Roksvåg godt. I fjor tok dei ut 55 millionar kroner av overskotet. Han vil ikkje sei til Bergens Tidende kva pengane skal brukast til.

(Artikkelen held fram under biletet)

Nordfjord KJøtt i Loen

BETRE ENN KONKURRENTANE: Trass i nedgang for Nordfjord Kjøtt har dei ein betre driftsmargin enn dei største konkurrentane, blant anna Nortura AS.

Foto: Ottar Starheim / NRK

To milliardar er målet

Tidleg i fjor uttalte Roksvåg at han rekna med at konsernet ville passere to milliardar kroner i 2011. Det skjedde ikkje, men Roksvåg ser ikkje vekk frå at det kan skje i år.

– Ja, slik det ser ut no, men dette kan svinge fort, seier han.

Vegopning på Bergum i Førde kommune