NRK Meny

Navarsete på topp

Alle lokallaga i Senterpartiet i Sogn og Fjordane vil at Liv Signe Navarsete held fram som toppkandidat på Stortinget. Aleksander Øren Heen er peika på i 22 av 24 lokallag. Fylkesordførar Jenny Følling, fylkesleiar Sigurd Reksnes og nestor Steinar Ness er også populære namn. Nominasjonsnemnda skal kome med sitt forslag i oktober. Den endeleg stortingslista blir vedteken 25. november.

Liv Signe Navarsete
Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.