NRK Meny

Nattestenging på fylkesveg 698

Det skal utførast vedlikehaldsarbeid og utbetring av utrasa vegskråning på fylkesveg 698 Panaorama­vegen, strekninga Tvinnereim – Nos. Vegen vert difor stengd for all trafikk i tidsrommet 21. juni frå kl. 23:00 til 22. juni kl. 06:00. Det melder Statens vegvesen. Omkøyring er mogleg langs Hornindalsvatnet, via E39 og riksveg 15.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.