NRK Meny

Nattestenging på fylkesveg 698

Det skal utførast vedlikehaldsarbeid og utbetring av utrasa vegskråning på fylkesveg 698 Panaorama­vegen, strekninga Tvinnereim – Nos. Vegen vert difor stengd for all trafikk i tidsrommet 21. juni frå kl. 23:00 til 22. juni kl. 06:00. Det melder Statens vegvesen. Omkøyring er mogleg langs Hornindalsvatnet, via E39 og riksveg 15.

Vegopning på Bergum i Førde kommune