Nattbuss i fare

– Nattestengt i fire år kan bety slutten for nattbussen, seier marknadssjef i Nettbuss Travel, Svein Arne Vik. Nattbussen over Strynefjellet kan stå i fare dersom den utskjelte KS1 – rapporten frå Møreforsking Molde og Metier skal bli gjeldande, skriv Fjordingen. Konsekvensrapporten tilrår utviding av dagens tunnelar. Eit arbeid som er berekna å ta fire år.

Svein Arne Vik
Foto: Ove Sveen / Fjordingen