Hoven
Foto: Hoven Loen AS

Næringslivet i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om næringsliv, landbruk og turisme i Sogn og Fjordane. Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

  • Ordførarar ber for pelsdyrbøndene

    Fem ordførarar i Sogn og Fjordane har signert eit opprop som slår ring om pelsdyrbøndene. Til saman 93 ordførarar frå heile landet ber regjeringa og det borgarlege stortingsfleirtalet om å reversere vedtaket om å forby pelsdyroppdrett. I Sogn og Fjordane har ordførarane i Gulen, Jølster, Luster, Vik og Hyllestad signert oppropet.

  • Rekordår for fiskeri

    omsetnaden av fisk som vart fanga i 2018 var rekordhøg, det skriv Fjordenes Tidende. Fangst av torsk og hyse hadde ein kraftig nedgang i 2018, medan fangst av sei hadde ei auke på 13 prosent. Ei prisauke på både torsk og hyse gjer at totalverdien av torskefisket likevel er stabil frå 2017 til 2018, skriv avisa.

    Fiskebåter
    Foto: Frank Gregersen / Nofima