NRK Meny
Hoven Loen
Foto: Ole André Rekkedal / NRK

Næringslivet i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om næringslivet og turisme i Sogn og Fjordane. Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

 • Skal erstatte «Skulebas»

  Ein ny båt skal erstatte «Skulebas» som opplæringsfartøy ved Måløy vidaregåande skule og Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Måløy. Båten vil koste 100 millionar, og skal ha plass til 20 personar.

  Nye Skulebas
  Foto: Maritime Engineering
 • Tente 700.000 kroner på ny hytte

  Den store auken i overnattingsgjestar på Skåla i Loen betyr kjærkomne midlar til vedlikehald av både Skålatårnet og den nye Skålabu. Over 3300 personar besøkte toppen av Skåla i fjor, av desse overnatta kring 2000 av dei. Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag seier dei tente 690.000 kroner på dei mange besøka på Skålabu. – Det er mykje vêr og vind på Skåla, så dette gir oss viktige inntekter til drift og vedlikehald.

  Skålabu
  Foto: Ole Dag Auflem
 • Fleire uføretrygda

  Ved årsskiftet var det 5571 personar i Sogn og Fjordane som fekk uføretrygd. Dette er 108 fleire enn i desember året før og svarar til ein auke på 2,0 prosent. På landsnivå er auken på 2,4 prosent. – Innstrammingar i reglane for arbeidsavklaringspengar er noko av årsaka til auken, seier direktør Tore Thorsnes. Samanlikna med desember 2016, er det størst auke i talet på uføretrygda i aldersgruppene 18–29 år og 30–39 år.

Rekordtidleg start for mottak av sild i Kalvåg i Bremanger.
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote