NRK Meny
Hoven
Foto: Hoven Loen AS

Næringslivet i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om næringsliv, landbruk og turisme i Sogn og Fjordane. Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

 • Bryggeri gjekk i minus

  Til saman gjekk dei tre ølprodusentane i Sogn over seks millionar i minus i fjor. Det skriv Porten.no. Bryggeriet i Årdal gjekk med underskot på 1,6 millionar. Balder brygg på Leikanger gjekk med 700 000 kroner i underskot. Men av dei tre var det Ægir i Flåm som gjekk på det største tapet, heile 3,5 millionar kroner. Naturlege etterdønningar frå satsinga i 2016, meiner bryggerisjef Evan Lewis.

 • Får bore nær Utvær

  Petroleumstilsynet har gitt Equinor løyve til å drive leiteboring av ein brønn i Nordsjøen som ligg dryge seks mil frå fjæra. Det skriv Stavanger Aftenblad. Det er Utvær i Solund som blir næraste land til brønnen. Leiteboringa skal etter planen starte tidlegast denne månaden, og gå føre seg kring 50 dagar. Miljødirektoratet har gitt løyve til leiteboringa, men viser til at all forureining er uønskt. Høg risiko for sjøfugl i ope hav om vinteren, gjer at løyvet er gjeldande frå 1. april til 21. oktober. Direktoratet stiller dessutan krav til beredskap utover det Equinor har foreslått, skriv Aftenbladet.

  Utvær i Solund
  Foto: Merete Husmo Høidal / NRK
 • Skal ha møte om fôrsituasjonen

  Bondelaget, Tine, Nortura og fleire andre aktørar inviterer no bøndene til fagmøte om grovfôrsituasjonen i fylket. Gjennom fleire fagmøte ulike stader i fylket vil dei kome med informasjon og tips til kva bøndene bør gjere i den vanskelege situasjonen. Sjølv om tredjeslåtten er i hus om nokre veker vil truleg dei aller fleste i fylket ha for lite grovfôr skriv Bondelaget i invitasjonen til bøndene.

 • Sterkt resultat for banken

  Sparebanken Sogn og Fjordane fekk eit resultat på 220 millionar kroner etter skatt i 2. kvartal. Dette er 28 millionar meir enn i tilsvarande periode i fjor.
  Den viktigaste grunnen til det gode resultatet er at banken tapar mindre på utlån fordi det går godt i næringslivet i fylket, seier direktør Frode Vasseth for økonomi og finans. Han seier banken er godt nøgde med eit sterkt resultat. – Det gir oss kraft til å vekse vidare og til å kunne vere ein viktig støttespelar for næringslivet i Sogn og Fjordane, seier Vasseth.

  Frode Vasseth, Sparebanken Sogn og Fjordane
  Foto: Thomas Brakstad / NRK
 • Fisk på land gir vekst for bedrifta

  Industribedrifta Stadpipe på Stadlandet har tredobla omsetnaden på to år, det skriv Fjordenes Tidende. Bedrifta leverer røyrdelar og røyrløysingar til heile landet. Dagleg leiar Nils Per Sjåstad seier kontraktar for bygging av landbaserte oppdrettsanlegg er hovudgrunnen til at dei gjer det så bra. Selskapet hadde i fjor sitt beste resultat med 6,7 millionar kroner før skatt. Det er ei dobling frå året før, skriv avisa.

  Nils Per Sjåstad
  Foto: Silje Guddal / NRK
Rekordtidleg start for mottak av sild i Kalvåg i Bremanger.
Vegopning på Bergum i Førde kommune