Hoven
Foto: Hoven Loen AS

Næringslivet i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Her får du siste nytt om næringsliv, landbruk og turisme i Sogn og Fjordane. Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

 • Kraftig auke i omsetnaden

  Bedrifta Selstad i Måløy auka omsetnaden med kring 100 millionar kroner frå 2017 til 2018, skriv Fjordenes Tidende. I fjor gjekk bedrifta, som produserer reiskap til fiskerinæringa og utstyr til oppdrettsnæringa, med eit overskot på 20 millionar kroner før skatt.

  Selstad, Vågsøy
  Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK
 • Flyr rett over vindmøllene

  Ein ny rapport frå Norsk institutt for naturforsking syner at fugletrekka langs norskekysten går rett over den planlagde vindmølleparken på Bremangerlandet. No krev aksjonsgruppa mot utbygging at konsesjonen vert trekt tilbake. Aksjonsleiar Jørund Nygård fryktar det vil få store konsekvensar når millionvis av fuglar skal passere området.

  Vindmølle
  Foto: Jørn Norstrøm / NRK
 • Redusert nettleige frå september

  Straumkundane til Sunnfjord Energi får redusert nettleige frå 1. september. Årsaka er fusjonen med kraftselskapet BKK i Bergen, skriv dei i ei pressemelding. For ein vanleg husstand med normalt forbruk vil den årlege nettleiga verte redusert med om lag 4.500 kroner pr. år. Samla vil reduksjonen gi ei årleg innsparing for straumkundane på kring 30 prosent.

  Sunnfjord Energi-adm. i Førde
  Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK