NRK Meny

Nær ni av 10 er nøgde med Nav

Den årlege brukarundersøkinga til Nav syner at brukarane er godt nøgde med kontoret. På dei fleste spørsmåla svarar åtte-ni av 10 brukarar at dei er nøgde.

– Samla sett er dette eig godt resultat, og det er også kjekt å registrere at Sogn og Fjordane er best i landet på det aller meste, seier direktør for Nav i Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes.

Vegopning på Bergum i Førde kommune