NRK Meny
Normal

Naboar vil slå seg saman, men ikkje med kvarandre

Eid opnar opp for stor-Nordfjordkommune att. Selje er gjerne med på det, men Vågsøy i midten vil satse på kysten.

Tre ordførarar i Eid, Vågsøy og Selje

KVAR: Dei er alle positive til å slå seg saman med ein nabo eller to, men har alle ulik oppfatning av kva retning det er best å gå i. Alfred Bjørlo (V) i Eid vil ha heile Nordfjord med på laget. Kristin Maurstad i Vågsøy (Ap) ser mot kysten og i kystkommunen Selje ser Stein Robert Osdal (KrF) gjerne mot Nordfjord, men ikkje kysten.

Foto: kollasje/NRK

Eid har Gloppen som førsteprioritet, men når dei etter alle solemerke seier nei til giftarmål i dag, frir Eid gjerne til andre.

– Vi veit at det er ein sjanse for at det blir nei i Gloppen. Då seier vi i vår innstilling at vi er positive til å snakke med andre nabokommunar om kva moglegheiter som finst, seier Eidordførar Alfred Bjørlo (V).

Alfred Bjørlo

GLOPPEN: Når Glopparane fredag seier sitt, blir det også klart om Eidordførar vil invitere til ny storkommune i Nordfjord.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Formannskapet i kommunen gjekk torsdag samrøystes inn for at ein seier ja til intensjonsavtalen med Gloppen. Politikarane i nabokommunen er ikkje like positive, så når kommunestyret der samlast for å seier sitt blir det etter alt å døme nei til ein ny kommune. Framsynte politikarar på Eid har difor også sikra at dei har andre alternativ på blokka.

– Vi seier i vår innstilling at vi er positive til å snakke med andre nabokommunar om kva moglegheiter som finst. Vårt ynskjemål er å finne breiare løysingar i heile Nordfjord, seier Bjørlo.

Ingen enkel kabal

Kva kommunar som er mest aktuelle å sonderer terrenget vidare med vil ikkje Bjørlo ut med, og kva som faktisk let seg gjere er heller ikkje så lett å få oversikt over. I Selje ser ordførar Stein Robert Osdal (KrF) positivt på invitasjonen som truleg dukkar opp.

– Vi fronta dette i 2014 saman med Eid, men det er fleire kommunar som må snu haldningane sine til ein Nordfjordkommune. Vi ser positivt på å slå oss saman med Eid og andre kommunar.

Mellom dei to kommunane ligg Vågsøy, og der er stemninga litt annleis. Eit klart fleirtal av veljarane i Vågsøy sa tidlegare i år ja til å slå seg saman med Selje, men i Selje var folket negative. Og no stretar politikarane i Vågsøy også litt i mot å sjå heile Nordfjord under eitt.

– I løpet av prosessen så har det nok frå politisk hald i Vågsøy blitt meir fokus på ein kystkommune, men for all del, blir ein nordjordfkommune tema igjen, så må vi diskutere det, seier ordførar Kristin Maurstad (Ap).

Kristin Maurstad

KYSTEN: – Vi er positive til andre kystkommunar, og vi seier det er viktig at Måløy får utvikle seg som eit senter, seier Vågsøyordførar Kristin Maurstad (Ap) om kva kommunestyret vil gjere framover.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

I kommunestyrevedtaket frå torsdag ser dei mot kysten heller enn innover i Nordfjordlandskapet. Dei ser at det er nødvendig med eit tyngdepunkt på kysten, men Maurstad understrekar at ein ikkje har ekskludert nokon.

Bjørlo meiner det er eit stor-Nordfjord som er naturleg sidan kommunane allereie samarbeider om tenester i stor grad. For Osdal i Selje er gode alternativ velkomne på bordet, men ein ting er han klar på.

– Det som kjem opp no må vere realistisk. Då tenkjer eg at ein liten eller heile del av Nordfjord er det vi må jobbe med.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.