NRK Meny

Mykje gale med polsk varebil

Føraren av ein polsk varebil vart meld til politiet etter at han prøvde å stikke av frå kontroll på Håbakken i Lærdal. Då kontrollørane fekk tak i han vart han også meld for brot på køyre- og kviletida og fleire brot på transportlovverket. Også fleire andre vart stogga i kontrollen og fekk bruksforbod eller gebyr for mellom anna overlast og manglande kjettingar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.