NRK Meny

Musea får pengar

I forslaget til statbudsjett er det sett av 3,3 millionar kroner til Musea i Sogn og Fjordane.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast