Møteulukke på Vikafjellet

Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt etter ei møteulukke mellom eit vogntog og ein brøytebil. Politiet opplyser at det ikkje er personskade, men at naudetatane er på veg. Vegen er stengd i begge retningar på grunn av glatt veg.