NRK Meny
Normal

Mot forsoning i den kalde flyplasskrigen

Den siste veka har karakteristikkane hagla i striden om flyplassane. No verkar debattantane klare for forsoning.

Montasje: Mathias Råheim, Olve Grotle, Bengt Solheim-Olsen

MOT SEMJE: Mathias Råheim, Olve Grotle og Bengt Solheim-Olsen, alle høgreordførarar i Sunnfjord, har vore rykande ueinige dei siste dagane. No har kamplysten stilna.

Foto: MONTASJE: Sogn og Fjordane Høgre/Susanne Egset, NRK/ Geir Bjarte Hjetland, NRK

Førdeordførar Olve Grotle og floraordførar Bengt Solheim Olsen, begge frå Høgre, har stått på kvar si side i ein oppheita verbal krig om framtida til flyplassane i fylket. No har kampropa stilna.

– I alle familiar så er det av og til ein feide. Det har det no vore i Sunnfjord, men eg er ikkje i tvil om at vi skal leggje dette bak oss og halde fram det gode samarbeidet, seier Grotle.

Kjernen i striden

Krangelen oppstod då Bjørn Hollevik, høgrepolitikar i Florø, føreslo å leggje ned flyplassar for å sikre pengar til blant anna Kystvegen.

Bjørn Hollevik

KONTROVERSIELT: Bjørn Hollevik (H) føreslo å ofre flyplassar for betre vegar, og meinte Førde lufthamn Bringeland låg usett til.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Forslaget provoserte ordførar i Førde Olve Grotle (H), som sa seg lei på at kystvegforkjemparane stadig vil leggje ned samferdsletilbod andre stader for å finansiere sitt eige hjartebarn.

– Eg er redd for at velviljen til kystvegen vil forvitre dersom det skal finansierast gjennom nedlegging av andre samferdsletilbod, sa han.

Dette utspelet provoserte i sin tur høgreordførar Bengt Solheim Olsen i Florø, som kalla det ei krigserklæring i fredstid.

– Det trigga patriotismen i florøværingen og eg hadde eit behov for å seie klart og tydeleg ifrå, seier Solheim Olsen.

Uro for samarbeidsklima

Både fylkesleiaren i Venstre og Arbeidarpartiet i Flora har gått ut med pressemeldingar der dei uttrykkjer uro for at samarbeidsklimaet i Sunnfjord no er på frysepunktet.

Begge er i mot å leggje ned flyplassar for å frigjere pengar til veg.

– Flora Arbeidarparti er tydelege på at vi ikkje ønskjer å diskutere nedbygging av infrastruktur. Tvert imot meiner vi det er viktig å stå saman om å byggje opp infrastrukturen i fylket, skriv Oscar Bergheim, leiar i Flora Arbeiderparti.

Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Venstre, Gunhild Berge Stang, meiner fylket står fram som sin eigen fiende.

– Venstre nektar å vere med på ein flyplasskrig der vi kjempar for å legge ned kvarandre sine flyplassar, skriv ho.

(Artikkelen held fram under biletet)

Førde Lufthamn Bringeland

TIL VURDERING: Avinor skal vurdere flyplassnedleggingar og Bringeland i Førde er ein av dei som er i faresona.

Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Mot forsoning

Når støvet har lagt seg viser det seg at debattantane kanskje ikkje var så ueinige som det først kunne verke.

– Det er overhovudet ikkje noko målsetning om å finansiere vegprosjekta ved å legge ned andre ting, seier Solheim Olsen.

Olve Grotle seier han aldri har meint at han er lei kystvegtilhengarane.

– Men eg har åtvara mot å finansiere dette gjennom å leggje ned flyplassar, seier han.

Han trur dei har snakka forbi kvarandre.

– Eg er glad for at vi endeleg kan einast om dei tinga eg og alltid har trudd at vi er einige om, seier Grotle, som trur saka no er ute av verda.

– Vi støttar framleis Kystvegen, men vi har sett nokre grenser og premissar som gjeld for oss, seier Grotle.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.