NRK Meny
Normal

Mor og son narkodømde

Den 35 år gamle strynemannen som stod tiltalt i den største narkosaka i fylket får 6 og eit halvt års fengsel for kjøp, oppbevaring og sal av 3,5 kg amfetamin.

Forsvarar til hovudtiltalte Jørgen Riple.

Foto: Forsvarar til hovudtiltalte, Jørgen Riple.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Også mora til den tiltalte strynemannen er dømd for medverknad til sal av amfetamin.

Ho er dømd til 420 timars samfunnsstraff, i tråd med påstanden frå aktor.

Mora visste alt

Aktor la vekt på at mora måtte ha kjennskap til sonen sin aktivitet etter at han vart dømd for narkosal i 2005. Han vedgjekk då salet, men lova mor si at han skulle slutte. Same hausten budde dei i same hus, og aktor Knut Broberg meinte at frå det tidspunktet smeltar verdene deira saman.

Han meinte at frå det tidspunktet er mora med på å gjere salet av amfetaminen tryggare. Ifølgje aktor held ho oppsikt med politiet på politiradio og med kikkert, i tillegg til å gi rapportar til sonen når det skjer noko.

- Å bu med tiltalte var som å vere i eit trekantforhold. Mora visste alt. Ho visste sikkert når vi hadde hatt sex òg, forklarte ein tidlegare sambuar av den hovudtiltalte mannen i retten.  

Mora skal òg ha lagt sprøytespissar i postkassar og ha tatt imot beskjedar frå sonen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.