Mogleg avfallsdeponi i Sogn

Eit ekspertutval seier nei til deponi for farleg avfall i Brevik i Telemark, men peikar i staden på Jordalsnuten i Gudvangen i Aurland. Der jobbar Gudvangen Stein og Norsk Gjenvinning med planar om eit slikt deponi.