NRK Meny

Moderate mengder lakselus

I 2015 vart det registrert moderate mengder lakselus på sjøaure i Sognefjorden. Funna blei gjort i det første studiet som prøvar å kartleggje smittepress om vinteren. Registreringane er gjort ved Kyrkjebø i Høyanger og ved Kvamsøy i Balestrand. Resultata indikerer at infeksjonspresset på sjøaure er høgare enn det ein observerer i oppdrettsfrie soner om vinteren.