NRK Meny

Mobiliserer for oppvekstsenter

Bygdefolket i Luster krev at Luster oppvekstsenter ikkje blir lagt ned og leverte i førre veke ei liste med 450 underskrifter til ordføraren, skriv Sogn Avis. Dei fryktar at politikarane vil vektlegge ein rapport frå Telemarksforsking som teiknar eit negativt bilete av bygda. No vil bygdefolket også sende brev til politikarane for å vise at bygda er verd å satse på.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar