NRK Meny

Mobilgebyr i Sogndal

Ved ein UP-kontroll på riksveg 5 i Sogndal i dag fekk tre bilførarar gebyr for ulovleg mobilbruk. To fekk gebyr for manglende bilbelte, og ein bilførar fekk eit førelegg for ikkje å ha sikra barn under 15 år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.