Mobilgebyr i Sogndal

Ved ein UP-kontroll på riksveg 5 i Sogndal i dag fekk tre bilførarar gebyr for ulovleg mobilbruk. To fekk gebyr for manglende bilbelte, og ein bilførar fekk eit førelegg for ikkje å ha sikra barn under 15 år.