NRK Meny
Normal

Mjølkebønder satsar på samdrift

Nesten ingen mjølkebønder vel å bygge ny fjøs åleine. I fjor var det ingen som søkte støtte til å bygge ny fjøs åleine, medan rekordmange fekk innvilga støtte til å bygge i samdrift med andre.

Ku i fjøs
Foto: NRK

Rune Lotsberg i Innovasjon Noreg trur at storleiken på gardsbruka i fylket er hovudårsaka.

- Vi er mange, men vi er små. Skal vi klare å få dette i hop økonomisk, så må fleire samarbeide, seier han.

Lønar seg ikkje

Og alt tyder på at bøndene i fylket er innstilte på det, medan 40 gardbrukarar fikk støtte til å bygge ny fjøs i samdrift med andre, var det ingen som søkte Innovasjon Norge om støtte til å bygge åleine. Ein ny fjøs kostar fleire millionar kroner, og Lotsberg meinar at mjølkebruka i fylket er så små, at det rett og slett ikkje løner seg med noko anna enn samdrift.

- Ingen anna utveg

Leiaren i Sogn og Fjordane bondelag, Bjarte Nordanger, peikar og på økonomi som hovudårsak til at mjølkebøndene ikkje satsar på anna enn samdrift når dei bygger nytt.

- Slik som økonomien i mjølkeproduksjonen er i dag, så ser dei ingen anna utveg enn å bli større viss dei skal ta steget å byggje, seier Nordanger.

Enklare å få fritid

Når ein organiserar mjølkeproduksjonen i ein samdriftsfjøs er det vanleg at gardbrukarane som er med har ei turnusordning på fjøsstellet, dette gjer det enklare for mjølkebøndene å skaffe seg fritid.  Og Rune Lotsberg i Innovasjon Norge meiner at mjølkebøndene vil halde fram med å bygge nytt i samdrift.

- Ganske mange tenkjer i retning samdrift, sjølv om dei ikkje har komme så langt i prosessen at dei har sendt søknad til oss, seier han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.