NRK Meny

Millionstøtte til utdanning

Det har dryssa millionar over både IT og maritime fag i fylket i dag. Regjeringa og Innovasjon Norge har delt ut 1,5 millionar kroner til IT-forum, for å oppretta ei næringsretta IT-utdanning ved Høgskulen. 1,5 millionar kroner får også Maritim Forening i Sogn og Fjordane og NCE Subsea i Florø. Pengane skal nyttast til å utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye høgskulefag.