NRK Meny

Millionløyving til idrettsanlegg

Idrettsanlegg i Sogn og Fjordane får i løyvd 45,8 millionar kroner frå regjeringa. Ifølgje ei pressemelding frå fleire stortings- og fylkespolitikarar i Høgre, Venstre, KrF og Frp, skal dette vere ei auke på 23 % samanlikna med løyvingane for 2015. – Gode idrettsanlegg er ein svært viktig miljøfaktor i bygdene og tettstadane våre, og auka løvingar til dette føremålet er svært positivt, seier Trude Brosvik i KrF.

Vegopning på Bergum i Førde kommune