NRK Meny

Mest tvang i vest

Sjukehusa på Vestlandet kjem verst ut når det gjeld bruk av tvang innan psykisk helsevern. Det kjem fram når Helsedirektoratet for første gang har samla inn nasjonale tal på bruk av tvang. I 2015 vart det brukt tvang mot 5,9 prosent av dei psykiatriske pasientane ved Helse Førde. På topp innan tvangsbruk ligg Stavanger universitetssjukehus der 10 prosent av pasientane har opplevd tvang.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.