NRK Meny

Mest tvang i vest

Sjukehusa på Vestlandet kjem verst ut når det gjeld bruk av tvang innan psykisk helsevern. Det kjem fram når Helsedirektoratet for første gang har samla inn nasjonale tal på bruk av tvang. I 2015 vart det brukt tvang mot 5,9 prosent av dei psykiatriske pasientane ved Helse Førde. På topp innan tvangsbruk ligg Stavanger universitetssjukehus der 10 prosent av pasientane har opplevd tvang.