NRK Meny

Mellom dei beste på kulturfronten

Sogn og Fjordane er det ellevte beste kulturfylket i landet. Det viser Norsk kulturindeks 2016, som er ei oversikt over kulturtilbod og -aktivitetar i Noreg. Gloppen er den kommunen frå fylket som kjem høgst på lista på landsbasis, med ein 4. plass. Førde og Sogndal kjem også høgt opp med ein 14. og 16. plass. Sogn og Fjordane gjer det best på Den kulturelle skulesekken, frivilligheit, kulturskule og konsertar, og 15 kommunar frå fylket ligg på øvre halvdel av lista.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.