NRK Meny
Normal

Melder seg ut av Høgre i protest

Mangeårig styremedlem i Flora Høgre, Hilmar Eliasson melder seg ut av partiet i protest. Det same gjer Marit Stave. Striden om Jakob Nødseth er årsaka.

Hilmar Eliasson

UT AV PARTIET: Hilmar Eliasson melder seg ut av partiet i eit ope brev til lokallag, fylkeslag og partiet sentralt.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Mangeårig styremedlem i Flora Høgre, Hilmar Eliasson melder seg ut av partiet i protest.

Kjenner seg dårleg behandla

Han meiner både han sjølv og Jacob Nødseth har blitt dårleg behandla.

- Eg vart vraka frå styret fordi dei ønskte å ha to- tredjedelsfleirtal i styret for å fjerne Jakob Nødseth frå Høgre, seier Eliasson.

Han meiner det ikkje er rett at hans forsvar av Nødseth skal gå ut over han.

- Om mitt arbeid i styret har vore å vere ein slags forsvarar i den pågåande nominasjonsprosessen og at det skal gå meg imot seinare finn eg lite rett.

(saka held fram under biletet)

Jacob Nødseth

I MIDTEN: Jakob Nødseth er omstridd i Høgre. No har to meldt seg ut av partiet på grunn av måten Nødseth er blitt behandla på.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Vart vraka som styremedlem

Eliasson vart vraka som styremedlem på lokallagsårsmøtet tidlegare i vinter, og har lenger vore omstridde Nødseth sin fremste forsvarar internt.

No melder han seg ut av partiet i eit ope brev til lokallag, fylkeslag og partiet sentralt.

Eliasson er klar på at det ikkje er Nødseth som er problemet.

- Det er dei som er rundt han og mot han, og som har vore rundt han tidlegare som er problemet.

- Ei lette å melde seg ut

- Korleis vert det å seie takk og farvel til partiet?

- Det vert ei lette å komme vekk frå støyen som har vore no. For meg er dette eit tilbakelagt stadium som eg er ferdig med. Som uavhengig vil eg prøve å jobbe med politiske sakene i bystyret og ta det vidare der.

- Men har de ikkje andre saker å jobbe med i Flora Høgre enn å krangle om Jakob Nødseth?

- Jo vi har mange sakre å jobbe med, men det er berre slik det er blitt. Men vi har også klart å jobbe politisk og. Men i styretarbeidet har denne saka teke mykje tid.

(saka held fram under biletet)

Vidar Grønnevik

INGEN KOMMENTAR: Vidar Grønnevik er lokallagsleiar i Flora Høgre og vil førebels ikkje kommentere at to har meldt seg ut av partiet.

Foto: A til Å reklamebyrå

- Vi må tole konfliktfylte personar

- Når det er ein person som skaper slik debatt og diskusjon, hadde det ikkej vore enklare om han hadde trekt seg for lenge sidan?

- Det er klart det hadde vore det enklaste for å skape fred og ro, men samstundes meiner eg at Høgre skal vere eit parti der ein har rett til å uttale seg og då må vi også tole at det kan vere personar som kan vere konfliktfylkte.

NRK har vore i kontakt med lokallagsleiar Vidar Grønnevik som førebels ikkje vil kommentere saka.

Heller ikkje generalsekretær Lars Arne Ryssdal i partiet vil kommentere.

Stave melder seg også ut

Men det er ikkje berre Eliasson som seier takk og farvel i Flora Høgre.

Etter 10 år som styremedlem og tillitsvalt meldte Marit Grønnevik Stave seg ut av Flora Høgre denne veka.

Ho seier at ho er letta over å gå ut av styret, men synes det samtidig er frykteleg trist.

(saka held fram under biletet)

Hanne Husebø Kristensen, Jacob Nødseth og Vidar Grønnevik

VIL HA RO: Gruppleiar Hanne Husebø Kristensen i Flora Høgre har tidlegare uttalt at partiet ikkje toler meir uro og støy om Nødseth og Grønnevik.

Foto: montasje NRK / A til Å reklamebyrå

Usemja er årsaka

Ho stadfestar at årsaka er usemja på årsmøtet i vinter, der Hilmar Eliasson vart vraka som styremedlem.

Ho er forøvrig syster til lokallagsleiar Vidar Grønnevik som har lege i strid med Jacob Nødseth den siste tida.

Grønnevik ønskjer ikkje å kommentere denne saka.

- Mistar politikken av syne

Stave seier ho ikkje ser korleis ho kan bidra til ei løysing, og at då er det like greit å gje seg.

Ho meiner det er trist når ein misser politikken av syne.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.