NRK Meny
Normal

Lege melder HF-toppane til Helsetilsynet

Kommunelege Bengt Arne Georén i Vågsøy meiner innføringa av prioriteringsrettleiarane har teke altfor lang tid i Helse Førde.

Bengt Georén

MELDER: Kommunelege i Vågsøy, Bengt Arne Georén, melder leiinga i Helse Førde til Helsetilsynet for manglande innføring i nyttt prioriteringssystem.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Rettleiarane kom i 2009 og er allereie teke rett i bruk ved Førde sentralsjukehus og i Lærdal, men ikkje ved Nordfjord sjukehus.

Manglande rettleiing og implementering i drifta er årsaka til ventelisteskandalen i Helse Førde. 45 pasienter ved sjukehuset ikkje har fått behandling innan tidsfristen ved sjukehuset på Eid.

– Det har gått altfor lang tid før prioriteringsrettleiarane har blitt implementert i Helse Førde, og som som konsekvens melder eg dei ansvarlege for dette til Helsetilsynet i Sogn og Fjordane, skriv legen ifølgje firda.no.

Føretaka sitt ansvar

Georén meiner det utan tvil er Helse Vest og Helse Førde sitt ansvar å organisere, utdanne og orientere helsepersonell om rettleiarane, og å følgje opp at alt fungerer som det skal.

Allereie tidleg i skrivet gjer Georén det klart at meldinga omfattar både administrasjonen i Helse Førde, samt andre personar som Helsetilsynet finn har ansvaret for det som har skjedd ved Nordfjord sjukehus, skriv nettavisa.

- Uforsvarleg lang tid

Til saman er 93 pasientar med til dels alvorlege symptom feilvurderte ved sjukehuset i Eid. Av desse blir 48 hasteinnkalla til ny vurdering hos lege.

– Viss tilsynet i motsetnad til kva eg hevder, ikkje finn at implementeringstida i Helse Førde har vore uforsvarleg lang, må same vurdering i høgare grad gjelde for legane som har gjort tilvisingsvurderingane, avsluttar Georén i brevet.

Vegopning på Bergum i Førde kommune