Meld for å køyre utan førarkort

Ein bilførar er meld av Statens vegvesen for å køyra utan lov. Føraren av bilen blei stogga i ein kontroll ved Langeland fordi bilen mangla lys på bilen. Personen hadde ikkje hadde hatt førarrett sidan 2008, og blir no meld til politiet for å køyre utan lov.