NRK Meny
Normal

Han meiner fleire høgskular ikkje held mål

Direktør Terje Mørland i Nasjonalt organ for kvalitet i skulen, meiner at seks lærarutdanningar i Norge ikkje held mål om kravet om femårig utdanning skal gjennomførast frå 2017.

Mørland

KRITISK: Terje Mørland i NOKUT meiner at seks av høgskulane i landet ikkje held mål slik det er no, dersom lærarutdanninga skal gjerast femårig.

Foto: arkiv / NRK

Frå 2017 har regjeringa bestemt seg for å utvide dagens lærarutdanning til eit femårig masterstudium. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen seier at at slik omlegging vil få konsekvensar for fleire høgskular i Norge.

– Det er ikkje gjeve at alle utdanningsstadane klarer dette her sjølve slik dei er organiserte i dag, seier statsråden.

– Det er langt fram

Direktør Terje Mørland i Nasjonalt organ for kvalitet i skulen, nemner i dag seks utdanningsinstitusjonar som er lengst unna krava til ei masterutdanning for lærarar. Dei tilfredsstiller dermed ikkje regjeringa sine nye krav.

– Det er langt fram for einskildinstitusjonar ja. Dei institusjonane som syner seg å liggje lengst unna krava til masterutdanning er høgskulane i Nesna, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark, Stord/Haugesund og i tillegg Rudolf Steiner-høgskulen, sler Mørland fast.

– Skal klare krava

Rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Åse Løkeland, meiner derimot at dei skal klare å tilfredsstille dei nye krava innan 2017, og dermed sikre ei vidare lærarutdanning i Sogndal.

– Vi har alt masterutdanning på lærarutdanninga, men det er rett at dersom vi skal innfri kravet til kompetanse for kvart av skulefaga, så vil vi ikkje kunne tilby lektorutdanninga i alle fag. Men dei fire mest sentrale skulefaga tek vi sikte på å klare med god margin innan 2017, seier Løkeland.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.