NRK Meny

Meiner Førde må gå for handelspark.

Førde har i realiteten ikkje noko anna val enn å gå for handelsparken på Brulandsvellene, dersom ambisjonen er å vere eit regionalt handelssenter i framtida. Det seier Hanne Toftdahl i Vista Analyse, som i går presentert ei førebels konsekvensanalyse av Coop sine store handelsplanar for politikarane i Førde. Til Firda understrekar ho at parken ikkje må drive småvarehandel. Dagleg leiar i Elvegården, Jonny Tjønn, fryktar det ikkje er realistisk å få til.

Vegopning på Bergum i Førde kommune