NRK Meny
Normal

Kan gjere redningsarbeidet endå vanskelegare

Erfaringar frå både Norge og utlandet viset at eit forbod mot basehopping kan verke mot si hensikt.

Basehopping Gudvangen

BASEHOPPING: Dei stupbratte fjella i Aurland kommune har i årevis vore populære blant luftsportsutøvarar. Biletet er frå basehopping i Gudvangen.

Foto: Gunnar Bøthun / NRK

Etter at ein basehoppar onsdag kveld mista livet i ei ulukke i Gudvangen i Aurland, har spørsmålet om eit forbod mot aktiviteten igjen blitt tema for ordførar Noralv Distad. Dødsulukka denne veka er den sjette i kommunen sidan 2013.

Men erfaringane frå stader der ein har innført forbod mot basehopping, viser at det ikkje er vegen å gå. Det seier Dan Halvorsen som er visepresident i IKAR, den internasjonale kommisjonen for alpin redningsteneste.

– Det er umogleg å overvake eit forbod, og ein har også sett at eit forbod ikkje stoppar aktiviteten.

– Kan komplisere redningsaksjonen

Dan Halvorsen

TRUR IKKJE PÅ FORBOD: Dan Halvorsen i Luftambulansetjenesten HF seier erfaringar frå både Norge og utlandet viser at eit forbod mot basehopping ikkje nødvendigvis fører til færre ulukker.

Foto: Privat

Gjennom vervet i IKAR har Halvorsen vore engasjert i problematikken i årevis. Han er også redningsteknisk rådgjevar for Luftambulansetjenesten HF, dei som driv all luftambulanseflyging i Norge.

Kort tid etter dødsulukka i Gudvangen, gjekk ein annan basehoppar i bakken i Flåm. Her måtte luftambulansen heise ned helsepersonell til den skadde.

Halvorsen seier redningsoppdrag etter basehoppulukker ikkje er farlegare enn andre oppdrag for luftambulansen. I alle oppdrag kjem mannskapet sin eigen tryggleik først.

Å forby denne typen aktiviteten vil derimot kunne komplisere arbeidet for redningstenesta.

– Det kan føre til at aktiviteten i staden blir gjort til tider på døgnet der det er dårlegare forhold. Om noko skulle skje er det vanskeleg for redningstenesta å få gode meldingar og god informasjon om skadeomfanget, seier han.

Minnesmerke Trollveggen

FORBOD SIDAN 1986: Etter fleire dødsfall og vanskelege redningsaksjonar var det i 1986 innført hoppeforbod i Trollveggen i Møre og Romsdal.

Foto: Roar Strøm / NRK

Trassar forbodet

I over 30 år har det vore forbod mot basehopping i Trollveggen i Romsdalen. Likevel blir det gjort hundrevis av hopp herifrå årleg. Ordføraren i Rauma, Lars Olav Hustad, har lenge meint at tida er moden for å oppheve hoppforbodet.

Lars Olav Hustad

VIL OPPHEVE FORBODET: Lars Olav Hustad, ordførar i Rauma, meiner tida er moden for å oppheve forbodet mot basehopping i Trollveggen.

Foto: Sara Lovise Roaldset

– Vi opplever at forbodet i Trollveggen har liten verdi i og med at politiet ikkje prioriterer å kontrollere området.

Etter to nye ulukker i Aurland, forstår Hustad at ordførarkollega Distad igjen ønskar å sjå på moglegheitene for å legge inn restriksjonar. Men:

– Eg trur dei som vil hoppe, hoppar uansett. Vi må prøve å få til eit godt samarbeid med miljøet, seier Hustad.

Trur på haldningsarbeid

Halvorsen i IKAR trur basehopparar, som alle andre som nyttar den norske naturen, må ha fokus på å velje turar etter evne.

– Ein løyser ikkje dette ved eit forbod. Eg trur dette går på haldningar. Vi er eit fantastisk land for å drive all type ekstremsport, og då vil det vere ein del av det at vi får ulukker knytt til denne aktiviteten.

Etter dødsulukka i Gudvangen onsdag kveld, sette basehoppmiljøet sjølv i gang ei intern gransking for å finne ut kva som skjedde. Basehoppar Tom Erik Heimen vart sjølv vitne til at kompisen døydde.

– Med ein gong ulukka var eit faktum, sjekka vi utstyr og omstenda rundt det. Vi deler informasjon når vi snakkar med folk både her og i utlandet, når vi prøver å finne ut kva som førte til ulukka, seier han til NRK.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.