NRK Meny

Meiner ekstremvêret var som venta

– Det våte og ville vêret vi har hatt så langt i jula, er som venta. Det meiner forskar ved Vestlandsforsking Carlo Aall. Store mengder nedbør og snøsmelting førte mellom anna til fleire jordras rundt om i fylket i julehelga. Det overraskar ikkje Aall som mellom anna viser til at fleire område blir ståande tomme etter skogshogst. Dette gjer at bakken lettare rasar ut, forklarar Aall.

Carlo Aall i Vestlandsforsking
Foto: Jørn Norstrøm
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.