NRK Meny
Normal

Meiner Årdal er ein inspirasjon for resten av Arbeidarpartiet

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, fryktar ikkje at partiet skal miste posisjonen det har hatt i fleire tiår i industrikommunen Årdal.

Kjersti Stenseng med mikrofon foran ansiktet. Blå bakgrunn

AMBISJON: Partisekretær Kjersti Stenseng har ein ambisjon om at Årdal held fram posisjonen sin som sosialdemokratisk bastion.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Årdal er ein sosialdemokratisk bastion og eit godt bilete på eit godt, sterkt industrisamfunn med gode kommunale tenester og ein stad der det er godt å bu, seier Stenseng.

Men lokalvalet i Arbeidarparti-bastionen Årdal kan bli meir spennande enn på mange tiår.

I dei siste vala har Ap fått over 70 prosent av stemmene, men fleire betente saker har gjort det mektige partiet upopulært i delar av kommunen.

Opposisjonspartia augnar ein historisk sjanse til å forhindra reint Arbeidarparti-fleirtal.

– Eg har både eit ønskje og ein ambisjon om at Årdal skal halde fram som ein av våre sterkaste bastionar, seier Stenseng.

Er eit sterkt symbol

Ho legg til at Arbeidarpartiet i Årdal er med på å inspirere lokallag andre stadar i landet, seier ho.

– Det er inspirerande fordi eg veit at folk i Årdal er like folk elles i landet, med ønskje om å ha gode liv, trygge arbeidsplassar og trygge arbeidsplassar. Så det er heilt klart til inspirasjon for jobben vi gjer i både store og små kommunar, seier Stenseng.

Ho meiner Årdal framleis er eit sterkt symbol for den sosialdemokratiske velferdsstaten, samtidig som det er eit samfunn som har evna å omstille seg.

– Men kommunen har også fått nokre riper i lakken, og hamna mellom anna på Robek-lista. Kva gjer det med Årdal som utstillingsvindauge for Ap?

– På same måte som ein del andre kommunar må Årdal også ta nokre grep for å klare omstillinga. Eg oppfattar at ein skal halde fast på gode velferdstenester i kommunen. Vi er i ei tid no der ein må ta ein del grep for å halde på desse, seier Stenseng.

Må styrke kommune-økonomien

Ho peikar på at mange kommunar slit med skatte- og inntektsnedgang.

– Svaret er å styrke økonomien til kommunane, ikkje skattekutt og skattelette, seier Stenseng.

– Kva vil de gjere for å vinne tilbake Ap-veljarane?

– Det viktigaste vi kan gjere er å bidra til at Årdal har moglegheit til å setje inn tiltak for å omstille arbeidslivet, skape nye arbeidsplassar og ha ein trygg og stabil kommuneøkonomi, seier Stenseng.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.