NRK Meny
Normal

Hugsa ingenting av politivalden - no er han dømd

Studenten i 20-åra fekk hakeslepp då læraren hans fortalde han om ugjerninga kvelden før. No må han betale 10.000 kroner i bot for vald og truslar mot politiet.

Sogn tingrett

ILLUSTRASJON: Ein mann i 20-åra er funnen skuldig i truslar og vald mot offentleg tenestemann.

Foto: Arve Uglum / NRK

Den unge mannen hugsar sjølv lite frå den spontane festen i april i fjor. Allereie før han og medstudentane gjekk til utestaden var han overstadig rusa.

Etter å ha kjøpt og konsumert den første halvliteren på utestaden, «gjekk det i svart».

Lang kø, dårleg stemning

Fram til han vakna neste morgon gjorde mannen seg skuldig i to brot på straffelova, var innom politistasjonen før han sovande vart køyrt heim.

Opptakta skjedde i køen utanfor utestaden. Politiet skildra ei lang kø av utolmodige rusae personar, det var dårleg stemning, skrik, skrål og knuffing.

På veg framover i køen hamna tenestemennene frå ordensmakta i konfrontasjon med studenten, som nekta å sleppe dei forbi.

Slo og sparka

Mannen serverte ei rekkje ukvemsord og truslar medan politiet førte han inn i lokala og sette han i handjarn.

Han retta også femti slag og ti spark mot polititenestemannen.

I retten erkjende han delvis straffskuld. Det kom også fram at han kontakta politiet med det same han vart kjend med kva som hadde skjedd.

10.000 kroner i bot

Mannen er tidlegare ustraffa og har aldri før vore i kontakt med politiet. Sidan hendinga for snart halvanna år sidan, har han vore forsiktig med inntak av alkohol.

Påtalemakta la ned påstand om fengsel i 21 dagar, men retten meinte fengsel i 30 dagar og 10.000 kroner i bot var meir passande.

Han slepp å sone fengselsstraffa så sant han held seg på rette side av lova dei neste to åra.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.