Manglar pengar

Når Selje og Eid slår seg saman til nye Stad kommune frå 2020, manglar dei truleg 40 millionar kroner for å få budsjettet til å gå i balanse. Det skriv Fjordabladet. Prosjektleiar for den nye kommunen, Åslaug Krogsæter, oppmodar politikarane om å tenkje nytt når dei skal vedta korleis dei kommunale oppgåvene skal løysast i framtida.