NRK Meny
Normal

Manglar kvinner - meiner næringslivet går glipp av kompetanse

– Næringslivet går glipp av kompetanse når dei ikkje maktar å rekruttere kvinner til styreverv. Det seier næringsminister Monica Mæland.

Næringsminister Monica Mæland (H)

MÅ BLIR MEIR MEDVITNE: Næringsminister Monica Mæland (H).

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Berre 13 prosent av aksjeselskapa i Sogn og Fjordane har kvinnelege styreleiarar, og fylket har den skeivaste kjønnsbalansen i næringslivet, syner tal frå SSB.

– Eg tenker det er svært uheldig, først og fremst for næringslivet sjølve, seier næringsminister Monica Mæland.

Mæland er klar på at næringslivet har ein jobb å gjere, og syner til at i statlege verksemder har dei i dag ein kvinnedel på 47 prosent. .

– Det er på mange måtar eit sløseri med kompetanse som er tilgjengeleg, når ikkje fleire kvinner får styreverv.

Etterlyser meir fantasi

– Eg etterlyser vel litt meir fantasi når ein leitar etter personar som kan bidra med kompetanse og tid inn i styra våre, seier Anne Mette Hjelle.

Anne Mette Hjelle

MEIR FANTASI: Anne Mette Hjelle, tidlegare profesjonell styremedlem i Sogn og Fjordane.

Foto: Bård Holmen Solvik / NRK

Hjelle har tidlegare vore profesjonell styremedlem i Sogn og Fjordane. I 2006 starta ho for seg sjølv som kommunikasjonsrådgjevar, og blei og med i NHO sitt kvinneretta program som heiter mangfaldig leiing. Ho trur årsakene til at det ikkje er fleire kvinner i styreromma her i fylket kan vere samansette.

– Eg etterlyser vel ein vilje til å fylle på med nytt blod, både frå innflyttar og kvinner. Og så må vi kvinner og seie ja og ikkje vere så redde for å dumme oss ut når bi blir bedne om å bidra med synspunkt.

Må bli meir medvitne

I Norge i har vi i dag 250 000 aksjeselskap. Mange av dei er små og nokre er einmannsbedrifter med einmannsstyre. Det kan vere noko av grunnen til at vi finn så få kvinner i styra meiner næringsminister Monica Mæland.

– Så er det nok og slik at ein ikkje har vore medvitne nok. No må vi sørge for å opp kunnskapsnivået, syne fram gode eksempel slik at ein blir meir medvitne på å rekruttere kvinner. Det trur eg vil vere bra for verksemdene.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.