Manglar fleire hundre rundballar

Nærmare 400 rundballar vart tekne av flaumen i Fortunsdalen og Mørkridsdalen i Luster. Det har bøndene og leiaren i Luster bondelag, Andreas Wiese, no rekna seg fram til. I tillegg er det mange rundballar som har stått i vatn som bøndene ikkje veit om er øydelagt før dei startar med fôringa til våren.

Flom i Mørkridsdalen frå helikopter
Foto: Oddmund Haugen / NRK