NRK Meny

Mange vel humanistisk

I år er det planlagt 11 humanistiske bryllaup i Sogn og Fjordane. Det er like mange per innbyggjar som nabofylka Hordaland og Møre og Romsdal. Aldri før har fleire menneske valt å gifte seg humanistisk i Noreg. Berre denne helga vel heile 59 par å gifte seg i regi av Human-Etisk Forbund. I år er det planlagt 708 vigslar i regi av forbundet.

Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå
Milliongåve til Redningsselskapet som takk for innsatsen